bankboek

Bankboek is een programma om de transacties van een of meerdere ING / ABN-AMRO-rekeningen op de pc/laptop bij te houden. Het programma importeert de '*.asc' files, welke van de ING-site zijn gedownload of de *.xls files van ABN-AMRO. Het programma kan na een korte leercurve aan een groot aantal transactie's een categorie toekennen.

De belangrijkste kenmerken:

 • Automatisch herkennen van categorieën op bankrekening of op een zoekwoord 
 • Eenvoudig switchen tussen verschillende ING/ABN-AMRO nummers
 • Gebruik is beveiligd met een loginformulier en de backend 'bkb_be.data' is encrypted
 • Snel een zoekwoord in naam of mededelingen om een categorie definiëren 
 • Jaar- en maandoverzichten 
 • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'ASC' bij de ING
 • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'XLS' bij de ABN-AMRO 
 • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'Met IBAN -CSV2004' bij de ASN  
 • De gegevens van een niet IBAN rekening kunnen ook worden toegevoegd
 • Denk bijvoorbeeld aan de spaarrekening bij een bankrekening, het bankboek is dus ook prima als kasboek te gebruiken 
 • (Per rekening kan worden aangegeven of ook het btw tarief opgegeven kan worden).